บ้านควบคุมคุณภาพ

ติดต่อเรา

Summer Tel:(65) 8257 8518

ที่อยู่: 4 Pemimpin Drive # 03-09 อาคารอุตสาหกรรม Lip Hing

Email: info@bearings-services.com

รับรอง

Management System Certificate Authorized Industrial Distributor
ฉันกำลังแชทออนไลน์ตอนนี้

ควบคุมคุณภาพ

Definition QC is a set of activities for ensuring quality in products. The activities focus on identifying defects in the actual products produced.
Focus on QC aims to identify (and correct) defects in the finished product. Quality control, therefore, is a reactive process.
Goal The goal of QC is to identify defects after a product is developed and before it's released.
How Finding & eliminating sources of quality problems through tools & equipment so that customer's requirements are continually met.
What The activities or techniques used to achieve and maintain the product quality, process and service.
Responsibility Quality control is usually the responsibility of a specific team that tests the product for defects.
Example Validation/Software Testing is an example of QC
Statistical Techniques When statistical tools & techniques are applied to finished products (process outputs), they are called as Statistical Quality Control (SQC) & comes under QC.
As a tool QC is a corrective tool
Orientation QC is product oriented

รับรอง

Management System Certificate
มาตรฐาน: Management System Certificate
จำนวน:2004-SKM-AW-843/2005-SKM-AHSO-027
วันที่ออก: 30,June,2015
วันหมดอายุ: 30,June,2018
ที่ออกโดย: SWEDAC ACKREDITERING
Authorized Industrial Distributor
มาตรฐาน: Authorized Industrial Distributor
จำนวน:SKF Actuation
วันที่ออก: January,1,2016
วันหมดอายุ: December,31,2016
ที่ออกโดย: SKF Group
Certificate of achievement
มาตรฐาน: Certificate of achievement
จำนวน:
วันที่ออก: 08,September,2011
วันหมดอายุ: 08,September,2021
ที่ออกโดย: SKF Group
NTN Certificate
มาตรฐาน: NTN Certificate
จำนวน:ISO/TS 16949:2009
วันที่ออก: 2010-12-22
วันหมดอายุ: 2013-12-21
ที่ออกโดย: IATF
Certificate of approval
มาตรฐาน: Certificate of approval
จำนวน:ISO 9001:2008
วันที่ออก: December,29,2013
วันหมดอายุ: December,28,2016
ที่ออกโดย: LRQA
FAG Certificate
มาตรฐาน: FAG Certificate
จำนวน:12 100 3400 TMS
วันที่ออก: 2017-03-15
วันหมดอายุ: 2020-03-14
ที่ออกโดย: TUV SUD Management Service Gmbh
EMAS
มาตรฐาน: EMAS
จำนวน:DE-158-0016
วันที่ออก: 28th March 2017
วันหมดอายุ: 31st March 2018
ที่ออกโดย: EMAS Verified Environmental Management
ISO 9001:2008
มาตรฐาน: ISO 9001:2008
จำนวน:121043-2012-AQ-USA-RvA
วันที่ออก: August 14,2012
วันหมดอายุ: August 14,2016
ที่ออกโดย: DNV BA
ISO 9001:2008 with design
มาตรฐาน: ISO 9001:2008 with design
จำนวน:16.039.1
วันที่ออก: February 8,2016
วันหมดอายุ: January 26,2018
ที่ออกโดย: SMITHERS Quality Assessments
ISO/TS 16949:2009
มาตรฐาน: ISO/TS 16949:2009
จำนวน:06516-2004-AQ-HOU-IATF
วันที่ออก: 10 MAY,2016
วันหมดอายุ: 14 September,2018
ที่ออกโดย: IATF
NEN-EN-ISO 14001:2015
มาตรฐาน: NEN-EN-ISO 14001:2015
จำนวน:NL 6727-uk
วันที่ออก: 16-02-2017
วันหมดอายุ: 14-05-2020
ที่ออกโดย: Quality Masters
ISO 14001:2004 SR EN ISO 14001:2005
มาตรฐาน: ISO 14001:2004 SR EN ISO 14001:2005
จำนวน:170535
วันที่ออก: 24 May 2011
วันหมดอายุ: 30 June 2014
ที่ออกโดย: LRQA

ติดต่อเรา

  • Horton Bearing Services
  • Summer
  • โทร:(65) 8257 8518
  • Fax:(65) 6258 7399
จาก:
ข้อความของคุณต้องอยู่ระหว่าง 20-5,000 ตัวละคร
ชื่อเรื่อง
ป้อนระหว่าง 20 ถึง 5,000
Horton Bearing Services
Mobile : +65 8257 7418
เว็บไซต์ : th.bearings-services.com
โทร : (65) 8257 8518
Mail : info@bearings-services.com
Fax : (65) 6258 7399
ที่อยู่ : 4 Pemimpin Drive # 03-09 อาคารอุตสาหกรรม Lip Hing

Copyright © 2017 - 2019Horton Bearing Services ส่งเดี๋ยวนี้